نماز خواندن با لاک چه حکمی داردXobor Create your own Forum with Xobor