روش تشخیص بـار داری در هفته اول :Xobor Create your own Forum with Xobor